jarfalla_advokatbyra

Brottmål

Brottmål är de mål där talan förs om ansvar för brott. Brottmål handläggs vid allmän domstol. Järfälla Advokatbyrå är specialiserad på att företräda dig som som har utsatts för brott.

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Målsägandebiträde

Har du utsatts för ett brott har du många gånger rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är en jurist eller en advokat som är med dig vid polisförhör och eventuella förhandlingar i domstol.

Målsägandebiträdet stöttar dig genom processen samt hjälper dig att biträda åtalet samt yrka skadestånd för den skada som du har lidit på grund av det brott som du har utsatts för.

Hos polisen eller tingsrätten kan du begära vår advokat Annica Boudin som ditt målsägandebiträde. Blir du beviljad ett målsägandebiträde behöver du inte betala kostnaden för målsägandebiträdet själv. 

Särskild företrädare för barn

När någon under 18 år har utsatts för ett brott ska en särskild företrädare förordnas för barnet om
1. en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller
2. det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt. 

Som särskild företrädare tar Järfälla Advokatbyrå till vara barnets rätt under förundersökningen och i en eventuellt efterföljande rättegång. Järfälla Advokatbyrå hjälper barnet att biträda åtalet samt yrka skadestånd för den skada som barnet har lidit på grund av det brott som det har utsatts för.