jarfalla_advokatbyra

Familjerätt

Familjerätt är det område inom juridiken som rör dig som privatperson och dina nära. Familjerätt hanterar frågor som t.ex. sambor, äktenskap, barn och arv. 

Sambo, äktenskap, samboavtal, äktenskapsförord, bodelning

Sambor och äktenskap

För er som är sambor eller planerar att bli sambor kan Järfälla Advokatbyrå informera er om vad ett samboförhållande innebär juridiskt för just er. Vi kan även hjälpa till att upprätta ett samboavtal. Sambor har inte någon laglig arvsrätt efter varandra, varför det kan vara bra att ta hjälp av oss för att skriva ett inbördes testamente. Vid en separation kan vi hjälpa till vid frågor kring bodelning, kvarsittningsrätt till bostad m.m.

För er som är gifta eller planerar att gifta er kan Järfälla Advokatbyrå informera er om vad ett äktenskap innebär juridiskt för just er. Vi kan även upprätta äktenskapsförord, gåvobrev, inbördes testamente och bodelning under äktenskapet. Vid en separation kan vi hjälpa till vid ansökan om äktenskapskillnad, frågor kring bodelning, kvarsittningsrätt till bostad, underhåll m.m. 

Järfälla Advokatbyrå agerar även på uppdrag av domstolen som bodelningsförrättare.

 

vårdnad om barn, vårdnadstvist, umgänge med barn, boende om barn

Barn

Vid en separation kan oenighet kring barnets boende och vårdnad om barnet uppstå. Även frågor kring umgänge och underhåll kan bli aktuella. Järfälla Advokatbyrå har stor erfarenhet av mål kring barn, så som vårdnadstvister.  Vi kan hjälpa till med att upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge samt eventuellt underhåll. Kan ni som föräldrar inte enas om dessa frågor kan Järfälla Advokatbyrå biträda dig vid en process i domstol. 

Bouppteckning, arv, testamente, inbördes testamente

Arv

Funderar du på vad som sker med dina tillgångar när du dör? Beroende på hur din livssituation ser ut kan det vara bra att gå igenom denna fråga och kanske även reglera i ett testamente hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Järfälla Advokatbyrå hjälper dig att upprätta ditt testamente så att det överensstämmer med din vilja och inte strider mot lag.

Järfälla Advokatbyrå kan även hjälpa till att upprätta bouppteckningar, arvskiften samt biträda dödsbodelägare vid process i domstol kring frågor om arv och testamente.  Vi kan även biträda dig som dödsbodelägare vid kontakten med en eventuell boutredningsman.

Järfälla Advokatbyrå agerar även på uppdrag av domstolen som boutredningsman.