jarfalla_advokatbyra

Om oss

Järfälla Advokatbyrå är ett Aktiebolag som bildats och bedrivs av Advokat Annica Boudin. Byråns mål är att du som klient alltid ska känna dig väl bemött och hörd. Du ska känna ett stort förtroende för det arbete som byrån utför åt dig. Byrån har som ambition att alltid hitta de mest tids- och  priseffektiva lösningarna för dig som klient. Vi arbetar under sekretess, vilket garanterar att det som du berättar inte kommer att föras vidare. 

Advokat Annica Boudin, Järfälla Advokatbyrå AB

Advokat Annica Boudin

Advokat Annica Boudin är byråns grundare och har drivit denna sedan år 2014.

Annica Boudin har avlagt sin jurist kandidat examen vid Stockholms universitet. Under utbildningen skrev hon sitt examensarbete inom arvsrätt och läste fördjupningskurser inom familjerätt och migrationsrätt. 

Annica Boudin har tidigare arbetat på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Järfälla och en humanjuridisk advokatbyrå i Solna. Hon har arbetat med de flesta områdena inom juridiken, men har under senare år specialiserat sig främst på frågor gällande vårdnad, boende och umgänge med barn samt arvsrätt och brottmål.

Annica Boudin blev antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund år 2011.

Språkkunskaper: Svenska och engelska

E-post: annica@jarfallaadvokatbyra.se
Mobil: 070-553 22 16
Telefon: 08-586 312 12