jarfalla_advokatbyra

Priser

Juridiska dokument

Om du önskar hjälp med att upprätta ett juridiskt dokument, t.ex. testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, bodelning, bouppteckning, arvskifte m.m. kan vi många gånger vid en kontakt per e-post eller telefon ge dig en uppskattad kostnad för detta.
 

Process i domstol

Om du befarar att du behöver starta en tvist i domstol kan vi lugna dig med att många gånger kan man få hjälp med den större delen av kostnaderna vid en process. Vid ett första möte med dig går vi igenom de två olika alternativen som finns för att få hjälp med att finansiera en tvist vid domstol, nämligen rättsskydd och rättshjälp. Byrån har som ambition att alltid hitta de mest tids- och  priseffektiva lösningarna för dig som klient.
 

Rättsskydd

Rättsskydd söks hos det försäkringsbolag där du  har din hemförsäkring. Rättsskyddet omfattar de flesta tvister. Försäkringsbolaget står då för merparten av de ombudskostnader som kan uppstå. Beroende på vilket försäkringsbolag man har sin hemförsäkring hos ligger självrisken vid rättsskydd på 20-25 %. Järfälla Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättsskydd.
 

Rättshjälp

Skulle du av någon anledning inte ha rätt till rättsskydd hjälper vi dig att istället söka rättshjälp. Rättshjälpen finansieras av staten som står för merparten av dina ombudskostnader. Beviljas du rättshjälp ligger självrisken mellan 2-40 %, beroende på din inkomst och ekonomiska situation. Järfälla Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättshjälp.