jarfalla_advokatbyra

Priser

Är du rädd för att det kommer att bli kostsamt att kontakta en advokat? Vi kan lugna dig med att många gånger kan man få hjälp med den större delen av kostnaderna. Vid ett första möte med dig går vi igenom de två olika alternativen till att att få hjälp med att finansiera en tvist vid domstol, nämligen rättsskydd och rättshjälp. Byrån har som ambition att alltid hitta de mest tids- och  priseffektiva lösningarna för dig som klient.

Rättsskydd

Rättsskydd söks hos det försäkringsbolag där du  har din hemförsäkring. Rättsskyddet omfattar de flesta tvister. Försäkringsbolaget står då för merparten av de ombudskostnader som kan uppstå. Vanligen har man en självrisk på mellan 20-25 % beroende på vilket försäkringsbolag man har. 

Rättshjälp

Skulle du av någon anledning inte ha rätt till rättsskydd hjälper vi dig att istället söka rättshjälp. Rättshjälpen finansieras av staten som står för merparten av dina ombudskostnader. Beviljas du rättshjälp ligger självrisken mellan 2-40 %, beroende på din inkomst och ekonomiska situation.

Betalning kan ske med Swish