ENSKILDA TJÄNSTERNotarius Publicus

Notarius publicus har som uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Notarius publicus kan bland annat:

  • Intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • Närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • Kontrollera lotteridragningar
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan

Notarius publicus kan även förse handlingar med apostille. Apostille är ett intyg enligt Haagkonventionen 1961 beträffande äktheten av allmänna handlingar. Vanligtvis är handlingen upprättad av en myndighet eller tjänsteman tillhörande domstolsväsendet eller åklagarväsendet, från domstolssekreterare eller stämningsman, administrativ myndighetshandlingar, notariella handlingar, översättningar av auktoriserad translator eller officiella intyg på enskilda handlingar. När en handling har försetts med en apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.

För att Notarius publicus ska kunna förse en handling med apostille måste den vara försedd med följande:

  • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår
  • Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel
  • Personens befattning vid myndigheten

Advokat Annica Boudin är Notarius Publicus i Järfälla och kan hjälpa dig med ovanstående.

Kontakta byrån för prisuppgift samt inbokande av möte. Vi erbjuder inga drop-in tider.

Inför ditt möte åligger det dig att se till så att du har de handlingar som ska hanteras av Notarius publicus samt att dessa är korrekt ifyllda. Notarius publicus ansvarar inte för att du har de handlingar som efterfrågas i ditt ärende eller att du har fyllt i dessa korrekt. Notarius publicus bevittnar namnunderskrifter, vidimerar kopior och utfärdar apostille. För det fall att möte bokas hos Notarius Publicus och denna inte kan hjälpa dig p.g.a. bristfälliga handlingar debiteras du 300 kr.

Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services seamlessly empower.

portfolio_04
portfolio_03
portfolio_02

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. User generated content in real-time.

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas.

Committed to delivering high quality projects and innovate business solutions. Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.

Logga Järfälla Advokatbyrå AB
Ynglingavägen 1, 6 tr 177 57 Järfälla Stockholm
08-586 312 12
info@jarfallaadvokatbyra.se

Besök oss gärna på våra sociala medier

LÄNKARLänkar

GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

Vi är en advokatbyrå i Järfälla med inriktning på främst familjerätt och brottmål.

Copyright © Järfälla Advokatbyrå AB 2021