ENSKILDA TJÄNSTERSärskild företrädare

Särskild företrädare

När någon under 18 år har utsatts för ett brott ska en särskild företrädare förordnas för barnet om
1. en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller
2. det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Som särskild företrädare tar Järfälla Advokatbyrå till vara barnets rätt under förundersökningen och i en eventuellt efterföljande rättegång. Järfälla Advokatbyrå hjälper barnet att biträda åtalet samt yrka skadestånd för den skada som barnet har lidit på grund av det brott som det har utsatts för.

KONTKTA JÄRFÄLLA ADVOKATBYRÅRing, e-posta eller lämna ett meddelande till oss idag

Vi Kontaktar Dig


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Logga Järfälla Advokatbyrå AB
  Ynglingavägen 1, 6 tr 177 57 Järfälla Stockholm
  08-586 312 12
  info@jarfallaadvokatbyra.se

  Besök oss gärna på våra sociala medier

  LÄNKARLänkar

  GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

  Vi är en advokatbyrå i Järfälla med inriktning på främst familjerätt och brottmål.

  Copyright © Järfälla Advokatbyrå AB 2021