ENSKILDA TJÄNSTERKostnad

Priser

Kontakta oss för prisuppgift

Alla ärenden är olika och därför rekommenderar vi dig att kontakta oss för att få en uppskattning gällande kostnaden för just det som du behöver hjälp med.

Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan. Byrån har som ambition att alltid hitta de mest tids- och priseffektiva lösningarna för dig som klient.

Nedan finns mer information om kostnader samt rättshjälp och rättsskydd.
JURIDISKA DOKUMENT
Om du önskar hjälp med att upprätta ett juridiskt dokument, t.ex. testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, bodelning, bouppteckning, arvskifte m.m. kan vi många gånger vid en kontakt per e-post eller telefon ge dig en uppskattad kostnad för detta.
PROCESS I DOMSTOL
Om du befarar att du behöver starta en tvist i domstol kan vi lugna dig med att många gånger kan man få hjälp med den större delen av kostnaderna vid en process. Vid ett första möte med dig går vi igenom de två olika alternativen som finns för att få hjälp med att finansiera en tvist vid domstol, nämligen rättsskydd och rättshjälp. Byrån har som ambition att alltid hitta de mest tids- och priseffektiva lösningarna för dig som klient.
RÄTTSSKYDD
Rättsskydd söks hos det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring. Rättsskyddet omfattar de flesta tvister. Försäkringsbolaget står då för merparten av de ombudskostnader som kan uppstå. Beroende på vilket försäkringsbolag man har sin hemförsäkring hos ligger självrisken vid rättsskydd på 20-25 %. Järfälla Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättsskydd.
RÄTTSHJÄLP
Skulle du av någon anledning inte ha rätt till rättsskydd hjälper vi dig att istället söka rättshjälp. Rättshjälpen finansieras av staten som står för merparten av dina ombudskostnader. Beviljas du rättshjälp ligger självrisken mellan 2-40 %, beroende på din inkomst och ekonomiska situation. Järfälla Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

KONTAKTA JÄRFÄLLA ADVOKATBYRÅRing, e-posta eller lämna ett meddelande till oss idag

Vi kontaktar dig


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Logga Järfälla Advokatbyrå AB
  Ynglingavägen 1, 6 tr 177 57 Järfälla Stockholm
  08-586 312 12
  info@jarfallaadvokatbyra.se

  Besök oss gärna på våra sociala medier

  LÄNKARLänkar

  GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

  Vi är en advokatbyrå i Järfälla med inriktning på främst familjerätt och brottmål.

  Copyright © Järfälla Advokatbyrå AB 2021