Järfälla Advokatbyrå AB

Om oss

Järfälla Advokatbyrå är ett Aktiebolag som bildades år 2014 och bedrivs av Advokat Annica Boudin.

Byrån är specialiserad inom frågor som rör familjerätt samt brottmål. I brottmål företräder vi dig som har utsatts för brott.

Järfälla Advokatbyrå lyder under advokatsamfundets regler. Det innebär en extra trygghet för dig som klient. Lojaliteten till dig som klient är grundstenen i vårt arbete. Byråns mål är att du alltid ska känna dig väl bemött och hörd. Du ska känna ett stort förtroende för det arbete som byrån utför åt dig. Byrån har som ambition att alltid hitta de mest tids- och  priseffektiva lösningarna för dig som klient. Vi arbetar under sekretess.

Advokatbyrå i Järfälla med inriktning på familjerätt och brottmål.

Porträttfoto på Annica Boudin

Historia och Biografi

Advokat Annica Boudin är byråns grundare och har drivit denna sedan år 2014.

Annica Boudin har avlagt sin jurist kandidat examen vid Stockholms universitet. Under utbildningen skrev hon sitt examensarbete inom arvsrätt och läste fördjupningskurser inom familjerätt och migrationsrätt.

Annica Boudin har tidigare arbetat på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Järfälla och en humanjuridisk advokatbyrå i Solna. Hon har arbetat med de flesta områden inom juridiken, men har under senare år specialiserat sig främst på barnrätt och familjerätt.

Annica Boudin agerar bland annat som ombud vid vårdnadstvister,  som särskild företrädare för barn och målsägandebiträde för brottsoffer. Hon biträder även vid frågor inom ekonomisk familjerätt och upprättande av juridiska dokument, såsom äktenskapsförord, bodelning, bouppteckning, testamente, gåvobrev, framtidsfullmakt m.m.

Annica Boudin är engagerad och mån om att du som klient ska känna ett stort förtroende för det arbete som hon utför. För Annica Boudin är alla uppdrag viktiga. Med Annica Boudin vid din sida ska du som klient i en utsatt situation inte behöva känna dig ensam och otrygg. Hon kommer att finnas där för att hjälpa samt stötta dig.

Annica Boudin blev antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund år 2011.

Språkkunskaper: Svenska och engelska

Kontakta oss

Vi finns här för dig, tillgängliga per telefon eller per e-post

Telefon

08-586 312 12

E-post

info@jarfallaadvokatbyra.se

Adress

Ynglingavägen 1, 6 tr
177 57 Järfälla

Kontorstider

må–fr: 9:00–17:00
lö-sö: stängt

Lämna ett meddelande