ENSKILDA TJÄNSTEROm Oss

https://usercontent.one/wp/www.jarfallaadvokatbyra.se/wp-content/uploads/2022/02/Mote-e1644007972443.jpeg?media=1641832974

Järfälla Advokatbyrå AB

ADVOKAT

TELEFON
08-586 312 12

Järfälla Advokatbyrå är ett Aktiebolag som bildades år 2014 och bedrivs av Advokat Annica Boudin.

Byrån är specialiserad inom frågor som rör familjerätt samt brottmål. I brottmål företräder vi dig som har utsatts för brott.

Järfälla Advokatbyrå lyder under advokatsamfundets regler. Det innebär en extra trygghet för dig som klient. Lojaliteten till dig som klient är grundstenen i vårt arbete. Byråns mål är att du alltid ska känna dig väl bemött och hörd. Du ska känna ett stort förtroende för det arbete som byrån utför åt dig. Byrån har som ambition att alltid hitta de mest tids- och  priseffektiva lösningarna för dig som klient. Vi arbetar under sekretess.

Historia och Biografi

FÖRKUNSKAPER

Advokat Annica Boudin är byråns grundare och har drivit denna sedan år 2014.

Annica Boudin har avlagt sin jurist kandidat examen vid Stockholms universitet. Under utbildningen skrev hon sitt examensarbete inom arvsrätt och läste fördjupningskurser inom familjerätt och migrationsrätt.

ERFARENHETER

Annica Boudin har tidigare arbetat på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Järfälla och en humanjuridisk advokatbyrå i Solna. Hon har arbetat med de flesta områden inom juridiken, men har under senare år specialiserat sig främst på barnrätt och familjerätt.

SPECIALOMRÅDEN

Annica Boudin agerar bland annat som ombud vid vårdnadstvister,  som särskild företrädare för barn och målsägandebiträde för brottsoffer. Hon biträder även vid frågor inom ekonomisk familjerätt och upprättande av juridiska dokument, såsom äktenskapsförord, bodelning, bouppteckning, testamente, gåvobrev, framtidsfullmakt m.m.

Annica Boudin är engagerad och mån om att du som klient ska känna ett stort förtroende för det arbete som hon utför. För Annica Boudin är alla uppdrag viktiga. Med Annica Boudin vid din sida ska du som klient i en utsatt situation inte behöva känna dig ensam och otrygg. Hon kommer att finnas där för att hjälpa samt stötta dig.

Annica Boudin blev antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund år 2011.

Språkkunskaper: Svenska och engelska

Advokat Annica Boudin
Logga Järfälla Advokatbyrå AB
Ynglingavägen 1, 6 tr 177 57 Järfälla Stockholm
08-586 312 12
info@jarfallaadvokatbyra.se

Besök oss gärna på våra sociala medier

LÄNKARLänkar

GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

Vi är en advokatbyrå i Järfälla med inriktning på främst familjerätt och brottmål.

Copyright © Järfälla Advokatbyrå AB 2021