Hem Rättsområden Brottmål
Järfälla advokatbyrå

Brottmål

Järfälla Advokatbyrå AB företräder den som har utsatts för brott. Vi åtar oss inga uppdrag som försvarare.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott har du många gånger rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är kostnadsfritt för målsäganden. Målsägandebiträdet har som huvuduppgift att stödja och företräda målsäganden genom rättsprocessen. Det innebär bland annat:

 1. Informera och stödja målsäganden:
  Målsägandebiträdet förklarar rättsprocessen för målsäganden, svarar på frågor och ger emotionellt stöd under hela processen.
 2. Förbereda målsäganden inför polisför och förhör vid domstol:
  IOnför polisförhör och förhör vid domstol hjälper målsägandebiträdet målsäganden att förbereda sitt vittnesmål och ger stöd under förhör.
 3. Företräda målsäganden i rätten:
  Målsägandebiträdet kan föra talan för målsäganden och agera som dennes ombud runder rättegången.
 4. Föra fram målsägandens intressen:
  Målsägandebiträdet yrkar skadestånd och arbetar för att säkerställa att målsägandens intressen beaktas och att rättvisa uppnås under rättsprocessen.

Särskild företrädare för barn

Om vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet eller om vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte inte antas kunna tillvarata barnets rätt i processen utses en särskild företrädare att tillvarata barnets rättigheter. I annat fall får barnet ett målsägandebiträde

Den särskilda företrädaren för barnet övertar vårdnadshavarens uppgifter i frågor som rör polisutredningen och har rätt att fatta beslut för barnet under utredningsprocess och rättegång. Besluten kan avse att ge polisen tillstånd att förhöra barnet, besluta om barnet ska genomgå en läkarundersökning och besluta om att yrka skadestånd för barnet vid en rättegång.

Syftet med att utse en särskild företrädare för barnet är att motverka att vårdnadshavare förhindrar eller försvårar polisutredning eller rättegång och barnet då inte får sina rättigheter tillgodosedda. Den särskilda företrädaren ska vara opartisk i förhållande till barnets vårdnadshavare.