Hem Rättsområden Familjerätt Sambo och äktenskap
Familjerätt

Sambo och Äktenskap

Sambo

För er som är sambo eller planerar att bli sambo kan Järfälla Advokatbyrå informera er om vad ett samboförhållande innebär juridiskt för just er. Vi kan vid behov hjälpa till att upprätta ett samboavtal mellan er. Sambo har inte någon laglig arvsrätt efter varandra, varför det kan vara bra att ta hjälp av oss för att skriva ett inbördes testamente. Vid en separation kan vi hjälpa till vid frågor kring bodelning, kvarsittningsrätt till bostad m.m.

Järfälla Advokatbyrå agerar på uppdrag av domstolen som bodelningsförrättare

Äktenskap

För er som är gifta eller planerar att gifta er kan Järfälla Advokatbyrå informera er om vad ett äktenskap innebär juridiskt för just er. Vi kan även upprätta äktenskapsförord, gåvobrev, inbördes testamente och bodelning under äktenskapet. Vid en skilsmässa kan vi hjälpa till vid ansökan om äktenskapsskillnad, frågor kring bodelning, kvarsittningsrätt till bostad, underhåll m.m.

Bodelingsförrättare

Vid en separation ska en bodelning göras. Kan ni inte enas om hur en bodelning ska ske kan en ansökan om bodelningsförrättare inges till tingsrätten. Tingsrätten utser då en bodelningsförrättare mellan er. En bodelningsförrättare ska försöka få er att enas i de frågor som är tvistiga. Om det inte går får bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning och bestämmer då hur egendomen ska delas upp. Advokat Annica Boudin åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare. Vid ansökan om bodelningsförrättare kan du ge förslag på vem du önskar ska utses som bodelningsförrättare.